Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. στα γραφεία της στην Αθήνα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τoν Οικονομικό Απολογισμό 2014 - Ισολογισμό. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος και τα μέλη   κ.κ. Πέτρος Φιλίππου, Σπύρος Γιαλατσάτος και Βασίλης Ψαθάς.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου