Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής 

2-3 Ιουλίου 2015

Τοποθεσία: Φουγάρο Ναύπλιο

Ασκληπιού 98, 21100 Ναύπλιο

τηλ. 27520-47300 www.nafplio.gr

Η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM, θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από 2-3 Iουλίου 2015.

Είναι μια ευκαιρία για τις ελληνικές περιφέρειες να γνωρίσουν τη δουλειά της CRPM και ειδικότερα τη δουλειά της δραστήριας Γεωγραφικής Επιτροπής της Μεσογείου.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ξεκινούν το μεσημέρι 14.00 της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2015, με συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας για θέματα όπως : Η ανεργία των νέων στη Μεσόγειο, πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός, πρόβλεψη για χρηματοδοτήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στη Μεσόγειο, η πρωτοβουλία Vasco de Gamma στη Μεσόγειο.

Και συνεχίζονται επίσημα την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 με θέματα συζήτησης :

  μετανάστευση, ιθαγένεια, διάλογος μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.
 επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομια, οικονομια της αλληλεγγύης.
απασχόληση, κατάρτιση και κινητικότητα των νέων στη Μεσόγειο.
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και λεκάνη της Μεσογείου.
κοινή διακήρυξη για το κλίμα, πολιτική θέση για την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και τις μεσογειακές περιφέρειες,
εδαφική συνεργασία και μακροπεριφέρειες,
νερό και ενέργεια,
μεταφορές και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική,
οικονομική και κοινωνική συνοχή,
 com & cap marina-med: διάδοση και κεφαλαιοποίηση της ενοποιημένης θαλάσσιας προσέγγισης στη μεσόγειο θάλασσα,
πληροφορίες για άλλα έργα (medspring), ολοκληρωμένα έργα προς κεφαλαιοποίηση (elihmed κ.ά.) και πιθανά μελλοντικά έργα,
 

- το link για εγγραφή (συνιστάται) είναι : http://www.crpm.org/en/index.php?act=12,2,b,126,428
- το link για το πρόγραμμα και πληροφορίες στο site της CRPM είναι : http://www.medregions.com/index.php?act=1,5,1,,,,,en

Η συμμετοχή στις εργασίες είναι δωρεάν, αλλά το κόστος εισιτηρίων και διαμονής είναι υποχρέωση κάθε συμμετέχοντα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου