ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΠΕ.
EΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

 Συνεδρίασε στην Αθήνα στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών ( ΕΝΠΕ) το Εποπτικό της Συμβούλιο την Πέμπτη 2/7/2015.

Παρόντες ήταν και τα πέντε μέλη του Ε.Σ. ο Πρόεδρος κ. Χ. Κόκκινος, ο Αντιπρόεδρος κος Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο Γραμματέας κος Σπύρος Γαλιατσάτος και τα μέλη κκ Πέτρος Φιλίππου και Βασίλης Ψαθάς.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση των οικονομικών πράξεων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2015.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ. 74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενέργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015 και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτή είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.

Επίσης με τις αποφάσεις Α.Π. 15740/6-5-2015 και ΑΠ 20010/12-6-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτση εγκρίθηκε ο Απολογισμός του Οικονομικού Έτους 2014 και ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 της ΕΝ.Π.Ε.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου