Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με αφορμή την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνικά νησιά εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών μεταναστών και προσφύγων - που σε αριθμό ξεπερνούν από την αρχή του έτους τις 180.000 ανθρώπους - και δεδομένου ότι δεν είναι τοπική υπόθεση ούτε καν εθνική αλλά πανευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά στη διαχείριση και παγκόσμια σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των αιτίων που την προκάλεσαν, κρίνει ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες τόσες και τέτοιες που να αποτρέψουν, αν όχι να εξαλείψουν τέτοιες κρίσεις που στην αποκορύφωση τους λαμβάνουν ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά.

 Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αναδείξει το τεράστιο αυτό πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και τις πτυχές - οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές- που βιώνουν οι μικρές τοπικές κοινωνίες των νησιών που είναι οι πρώτοι υποδοχείς των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αναλάβουν άμεσα ουσιαστική δράση κινούμενοι στο πνεύμα των δηλώσεων του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιοuνκέρ που ζητούν την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης για τους μετανάστες.

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος ωστόσο δεν είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τα κράτη μέλη. Απαιτείται η άμεση θεσμική εμπλοκή των περιφερειακών και τοπικών αρχών ως εκφραστές των τοπικών κοινωνιών οι οποίες επωμίζονται το τεράστιο βάρος αυτής της κατάστασης που σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνει, εν τέλει, χαρακτηριστικά τοπικής κλίσης.  

 Η ΕΝΠΕ καλεί :

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτίων που προκαλούν την αύξηση των προσφυγικών  ροών.

Να μιλήσει και να ζητήσει τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για σταμάτημα των εχθροπραξιών, για ειρήνευση και εξασφάλιση των κανόνων της δημοκρατίας στις χώρες και τις κοινωνίες που σπαράσσονται από τους πολέμους ( Συρία, Αφγανιστάν, Λιβύη, Κουρδιστάν ) .

 Να υιοθετήσει άμεσα μέτρα για τον επιμερισμό των βαρών  τόσο σε ότι αφορά τις χώρες πρώτης υποδοχής ,όσο και τις χώρες τελικής εγκατάστασης.

 Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Να επισπεύσει τις διαδικασίες διάθεσης ευρωπαϊκών πόρων για τους μετανάστες, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών στο άμεσο προσεχές διάστημα

Να δώσει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των Περιφερειών στις χρηματοδοτήσεις των ανάλογων διευθύνσεων (DG Migration and Home Affairs) τροποποιώντας το σχετικό κανονισμό που αυτή τη στιγμή τις αποκλείει.

Να προωθήσει ενεργά τη συνέργια Περιφερειών που πλήττονται άμεσα από τις μεταναστευτικές ροές με Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Agencies) ώστε να δημιουργηθούν επιλέξιμα σχήματα στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονισμών για την άμεση υποβολή σχεδίων και εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ασύλου, Προσφύγων και Μετανάστευσης.

Να εξετάσει την τροποποίηση των προτεραιοτήτων των διαπεριφερειακών και διασυνοριακών προγραμμάτων και την ένταξη σε αυτές του μεταναστευτικού προβλήματος και της ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Να αναλάβει πρωτοβουλίες και να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών κανονισμών που θα επιτρέψουν την απευθείας πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Περιφερειών.

Να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και συναίνεσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης αλληλεγγύης όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών αλλά και προς τους πληττόμενους απ τον πόλεμο συνανθρώπους μας.

Να διεκδικήσει την αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και την αμεσότερη εμπλοκή των διεθνών οργανισμών που μπορούν να μεταφέρουν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου