Στη σύσκεψη εργασίας των περιφερειαρχών με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Χαράλαμπο Κασίμη, συζητήθηκε το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη γεωργία και κτηνοτροφία. Ενόψει της κρίσιμης μεταβατικής περιόδου ολοκλήρωσης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΣΠΑ και της εκκίνησης της νέας προγραμματικής περιόδου,  συζητήθηκαν διεξοδικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίσπευση της  ολοκλήρωσης των έργων και του προγραμματισμού ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους για την αγροτική ανάπτυξη.

Ως προς τον προγραμματισμό για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του υπουργείου να αποδώσει ιδιαίτερο ρόλο στις 13 περιφέρειες εκχωρώντας το 30% κατ' ελάχιστο των νέων διαθεσίμων πόρων, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα σχέδια βελτίωσης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η δασική και αγροτική οδοποιΐα, οι αναδασμοί, τα κτηνοτροφικά πάρκα, η ενίσχυση των νέων γεωργών, η μεταποίηση, η ίδρυση επιχειρησιακών ομάδων και το πρόγραμμα Leader.

Οι Περιφέρειες από τη μεριά τους δεσμεύτηκαν να επισπεύσουν τα αιτήματα πληρωμών και ζήτησαν την ενίσχυση της στελέχωσης των αρμοδίων μονάδων των Περιφερειών με εξειδικευμένα στελέχη από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και το υπουργείο.

Οι πληρωμές των προγραμμάτων νιτρορύπανσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού, μακροχρόνιας παύσης γαιών, βιολογικής γεωργίας, απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων, νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης σχεδιάζονται να γίνουν στο τέλος Οκτωβρίου.

Ως προς το καίριο ζήτημα των καθυστερήσεων στην κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, ο υπουργός ενημέρωσε για την πρόοδο των ενεργειών αλλά και την πρόθεσή του να επισπεύσει διαδικασίες κατανομής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της ένωσης περιφερειών Ελλάδας κ. Κώστας Αγοραστός μετά τη συνάντηση δήλωσε: "Κάναμε μια συνάντηση εργασίας στην οποία αναδείξαμε σε βάθος όλα τα προβλήματα είτε είναι σημαντικά είτε είναι μικρότερα και καθημερινά που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα. Ζητήσαμε  και λάβαμε την υπόσχεση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια τεχνική σύσκεψη για το νέο ΕΣΠΑ για να συγκεκριμενοποιήσουμε το ύψος των εκχωρούμενων πόρων στις Περιφέρειες στους οποίους δεν θα περιέχονται τα συνεχιζόμενα έργα που εκτελεί το υπουργείο στις περιφέρειες. Συζητήσαμε για τις πληρωμές στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, την κατανομή των βοσκοτόπων η οποία θα γίνει με ευθύνη του υπουργείου και συζητήσαμε τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Ακόμη επισημάναμε την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες μας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και σύντομα σκεφτόμαστε μετά από απόφαση της ΕΝΠΕ να καλέσουμε το υπουργείο,  το γεωτεχνικό Επιμελητήριο,  τα πανεπιστήμια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θέσπισης του θεσμού του αγροτικού γεωπόνου και αγροτικού κτηνιάτρου.Είναι ανάγκη τέλος, τα επενδυτικά σχέδια στον αγροτικό τομέα να εγκρίνονται και να υλοποιούνται έγκαιρα".

Ιστορικό Δελτίων Τύπου