Στη σύσταση ομάδας που θα προτείνει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας προσανατολίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι απαντά ο αναπληρωτής υπουργός σε επιστολή που απέστειλε ο Κώστας Αγοραστός.

Στη σύσταση ομάδας που θα προτείνει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας προσανατολίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της στελέχωσης των εν λόγω υπηρεσιών. Αυτό έκανε γνωστό σε απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, απαντώντας στην επιστολή του προέδρου της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, ο οποίος είχε ζητήση την άμεση εξεύρεση λύσης σ' αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αναλυτικά η επιστολή του αν. υπουργού έχει ως εξής:

  Αναφορικά με τη στελέχωση των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  - To Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ο μοναδικός φορέας άσκησης του ιατροδικαστικού έργου στην Ελλάδα.

  - Οι φορείς που ασκούν ιατροδικαστικό έργο είναι: α) το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις υπηρεσίες του ( Κεντρική, Περιφερειακές, Τοπικές), β) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ( Ιατρικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ηρακλείου) και γ) το Υπουργείο Υγείας, με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και ειδίκευση.

  - Η οργάνωση και λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας καθορίστηκε με το νόμο 3772/2009 ( Φ.Ε.Κ. 112/Α΄), στο άρθρο 2 παρα. 1 του οποίου ορίζεται ότι η κατά τόπο αρμοδιότητα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών ( του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) συμπίπτει προς εκείνη του ομώνυμου ή τω ομώνυμων προς αυτές Εφετείων. Πράγματι, οι υφιστάμενες Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου λειτουργούν σε εφετειακές έδρες. Βεβαίως, η ίδρυση ενός νέου Εφετείου δε συνοδεύεται χρονικά με την άμεση ίδρυση και αντίστοιχης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Έτσι, η λειτουργία νέων Εφετείων, το 2011, ( Μυτιλήνης, Καλαμάτας κλπ) δε συνοδεύτηκε και από την ίδρυση αντίστοιχων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

  - Αναφορικά με τον αριθμό των Ιατροδικαστών, που υπηρετούν στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι, στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α΄168/2014), προβλέπονται τριάντα(30) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατροδικαστών, εκ των οποίων σήμερα είναι καλυμμένες οι είκοσι οχτώ (28). Σημειώνεται ότι, εκτός από τις δύο (2) κενές οργανικές θέσεις, προσωρινά έχει μείνει κενή άλλη μία (1), διότι ο κάτοχος της εξελέγη βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές  της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

  -  Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες διενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις, ύστερα παραγγελία των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και των ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι ενεργούν, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, καθώς και των ποινικών δικαστηρίων που λειτουργούν στην περιφέρεια του ομώνυμου ή των ομώνυμων Εφετείων.

  -  Στη νησιωτική χώρα Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λειτουργούν στην Κέρκυρα, Ρόδο, Σύρο και Κρήτη. Επίσης, στις περιοχές της επικράτειας που δεν υπάρχει Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η ιατροδικαστική διερεύνηση δύναται να πραγματοποιείται από τα εγγύς Εργαστήρια Ιατροδικαστικής των Α.Ε.Ι. και , εφόσον ούτε αυτά υπάρχουν, από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Εν κατακλείδι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου

που θα απλοποιήσει και θα συμπληρώσει το έργο όλων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, δηλαδή και εκείνων που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο μας.

  Για τον λόγο αυτό, μελετάται η συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία αφού λάβει υπόψη τις οργανικές δυνατότητες και το πεδίο ευθύνης των επιτόπου υπηρεσιών, το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και τις δυνατότητες όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, θα προτείνει κανονιστικό πλαίσιο που θα καλύπτει επαρκώς όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου