Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκπροσώπησε η κα Χριστιάνα Καλογήρου, ταμίας της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Η κα Καλογήρου στην τοποθέτησή της κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων  μεταξύ άλλων επεσήμανε:

- Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να αποκλείονται από τις ενεργές δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης. Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα -αντίστοιχων υψηλών προσόντων με αυτών του δημοσίου  τομέα - θα μπορούσαν να εγγράφονται στο Μητρώο.

- Ο αποκλεισμός των δικηγόρων από τη στελέχωση των θέσεων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων Διοίκησης Ν.Π. του δημοσίου τομέα, αντιβαίνει ευθέως στην ρητή θεσμική κατοχύρωση του δημόσιου λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.

- Ζητήθηκε η καθολική εφαρμογή των διατάξεων του Μητρώου, καθόσον η αποσπασματική εφαρμογή του δεν εξασφαλίζει τις γενικές αρχές αξιοκρατίας και αξιολόγησης του νομοσχεδίου.

- Τονίστηκε η ανάγκη επιστημονικής συνάφειας του μετέχοντος από άλλο φορέα στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

- Όσον αφορά στη μοριοδότηση επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνισής της με τη διεθνή κατάταξη των τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα ζητήθηκε η αύξηση των μορίων για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, καθώς και η αναλογικότητα της μοριοδότησης με τη θέση ευθύνης.  

- Σχετικά με τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία της συνέντευξης επισημάνθηκε η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων και τήρησης πρακτικών.

- Η καταργούμενη διάταξη του άρθρου 267 και 268 του Καλλικράτη αναφορικά με τον καθορισμό στοχοθεσίας από τους ίδιους τους ΟΤΑ τονίστηκε ότι αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

- Τέλος, η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων, χωρίς προηγούμενη καταγραφή, αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών από τον ίδιο τον φορέα υποστηρίχθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου