Στο νόμο για το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης επιχειρείται με νομοθετική διάταξη (άρθρο 23) η απάλειψη μιας πολύ σημαντικής δυνατότητας που παρείχε ο νομοθέτης στο κράτος να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων προς όφελος του πολίτη, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που οι δήμοι αποδεδειγμένα αδυνατούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας, να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, υπήρχε η νομική δυνατότητα σε κρατικά όργανα να αποφασίσουν αιτιολογημένα την ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής σε άλλα νομικά πρόσωπα.

Η ασφαλιστική αυτή δικλείδα εξασφάλιζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεργασία, τη συνέργεια και την αποτελεσματικότητα για το δημόσιο συμφέρον.

Η κατάργηση αυτής της αρμοδιότητας αποτελεί πράξη η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί δυσχέρειες σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σε κάποιες περιφέρειες της χώρας.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή της και καλεί τη κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα έναν ουσιαστικό διάλογο με γνώμονα την δημιουργία επιτέλους ενός αποτελεσματικού, πραγματικά ανταποδοτικού και ουσιαστικά κοινωνικά αποδεκτού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα.

 Έτσι θα αποτρέψουμε την προχειρότητα και την έλλειψη γνώσεων για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες και για τα ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα που απειλούν ευθέως την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου