Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί βασικό πυλώνα για το ξεπέρασμα της κρίσης. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε όλη τη χώρα υπάρχει ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ελλείψεις. Η διευκόλυνση των αγροτών να δίνουν νόμιμα αμοιβή και ασφάλιση στους αλλοδαπούς εργάτες γης που δουλεύουν ήδη με μαύρη εργασία αποτελεί μία θετική ρύθμιση, που συμβάλει τόσο στην αύξηση των εισφορών προς τον ΟΓΑ όσο και στην αποφυγή ακραίων και απάνθρωπων εργασιακών συνθηκών.

Να σημειωθεί ότι η  τροπολογία για το εργόσημο που προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ευνοεί τη νομιμοποίηση παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών ούτε την απώλεια θέσεων εργασίας για τους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας.

Αυτό διότι οι αγρότες που θα προσφεύγουν στη ρύθμιση αυτή πρέπει προηγουμένως να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία απασχόλησης εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις εργασίας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου