Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα και της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), κυρίας Φωτεινής Βρύνα.

Στη συνάντηση αυτή έγινε λόγος για τις μέχρι τώρα δράσεις της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., καθώς και για μελλοντικές συνέργειες στα πεδία της ισότητας, του πολιτισμού, των επιστημών, της παιδείας και της επικοινωνίας.

Η προώθηση της δικτύωσης, η συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, είναι βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής, κάτι που εκφράζει και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Άλλωστε είναι γεγονός ότι μέσα από τις συνεργασίες αυτές προκύπτει ένα πιο άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Οι δύο φορείς, επικυρώνοντας τα παραπάνω, συμφώνησαν να προβούν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ τους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου