Στο πλαίσιο της προβολής και της δικτύωσης του Τομέα Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε., κυρία Φωτεινή Βρύνα, πραγματοποίησε συνάντηση με την Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Προϊσταμένη Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη συνάντηση αυτή, αφού έγινε αναφορά στις μέχρι τώρα δράσεις του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν και να βρουν κοινούς τομείς συνεργασίας. Με ιδιαίτερα θετική διάθεση και θερμή ανταπόκριση, η Αντιστράτηγος αποδέχτηκε να συμβάλει ώστε οι δύο φορείς να προβούν σε από κοινού δράσεις τόσο σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας όσο και αναφορικά με την παρουσία των γυναικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη είναι η πρώτη γυναίκα Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου χώρου, και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα προστασίας συνόρων, εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής τους στη χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτησης και επιστροφής τους. Το γεγονός αυτό την καθιστά ως την πλέον αρμόδια για να συμβάλει στην επίλυση τέτοιων καίριων και επίκαιρων ζητημάτων και ένα από τα πιο σημαίνοντα πρόσωπα της Ελληνικής Αστυνομίας και της χώρας, γενικότερα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου