Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κυρίας Φωτεινής Βρύνα, με την περιφερειακή σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Νοτίου Αιγαίου, κα Χαρούλα Γιασιράνη.

Στη συνάντηση αυτή έγινε λόγος για τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτών των δομών κρίνεται απαραίτητη, διότι διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης κυρίως σε θέματα απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης, προστασίας και φύλαξης τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και τυχόν ανήλικων τέκνων τους.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με το Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας όσο και η διαπεριφερειακή συνεργασία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, με κεντρικό άξονα την ισότητα των φύλων, προς όφελος των χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και όλων των Περιφερειών γενικότερα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου