Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2016 η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και αφορούσε όλους/ες τους/τις Προέδρους και τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, με σκοπό να παρέχει τη στήριξή του στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων που έχουν εκπονηθεί σε κάθε περιφέρεια, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα να συζητηθούν θέματα, πρωτοβουλίες και προβληματισμοί των Π.ΕΠ.ΙΣ., σχετικά πάντα με τη διάσταση του φύλου.

Το παρών στη συνάντηση αυτή έδωσαν η κυρία Γεωργία Χειράκη από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οι κυρίες Εύη Αποστολάκη και Νικολέττα Δανιά από την Περιφέρεια Αττικής, η κυρία Αγγελική Σαραντινού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι κυρίες Ευαγγελία Γιαννοπούλου και Βίκυ Καραπάνου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η κυρία Μερόπη Απελίδου από την Περιφέρεια Κρήτης και οι κυρίες Μίνα Παπαναστασίου, Αγγελική Κούκουζα και Ελένη Ευσταθίου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπώντας επάξια τις περιφέρειές τους.

Αρχικά, αφού έγινε λόγος για τις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η κάθε Π.ΕΠ.ΙΣ. και για όσες προγραμματίζονται να γίνουν, κατατέθηκαν και οι δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στη συγκέντρωση όλων των μελών προκειμένου να συνεδριάσουν όσο και στην έλλειψη οικονομικών πόρων για να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι κάθε περιφέρειας αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν για περαιτέρω δράσεις και σε ένα ευρύτερο πεδίο, διαπεριφερειακό, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των Επιτροπών Ισότητας και να επιτύχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας των φύλων, κάτι που αποτελεί ζητούμενο και βασικό σκοπό της λειτουργίας τους.

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων, κυρία Φωτεινή Βρύνα, δήλωσε τη στήριξή της σε όποια πρωτοβουλία ληφθεί από πλευράς επιτροπών. Η στήριξη αυτή μπορεί να αφορά την προσφορά τεχνογνωσίας για κάθε είδους διοργάνωση, τη δικτύωση με άλλους φορείς/οργανώσεις/πρόσωπα-κλειδιά σε θέματα ισότητας των φύλων, τη διάχυση της πληροφορίας μέσω του Newsletter και ό,τι άλλο χρειαστεί. Επίσης, πρότεινε κάποιες δράσεις τις οποίες μπορούν να υλοποιήσουν οι Π.ΕΠ.ΙΣ. και αφορούν ενδεικτικά τον κοινωνικό τομέα (ενημέρωση για την ύπαρξη δομών/οργανώσεων κλπ που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, μετανάστευση, ενίσχυση μονογονεϊκών οικογενειών, ενθάρρυνση για ενασχόληση με γυναικείους συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση γυναικών για συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων, δομές στήριξης γυναικών-θυμάτων βίας), τον εκπαιδευτικό τομέα (ενημερωτικές ημερίδες/σεμινάρια για ισότητα φύλων τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και στα σχολεία με αποδέκτες τα παιδιά), τον πολιτιστικό τομέα (ανάδειξη γυναικών καλλιτεχνών κάθε περιφέρειας, λειτουργία θεατρικών εργαστηρίων για δημιουργική απασχόληση παιδιών), τον τομέα της υγείας (κινητές μονάδες μαστογραφίας σε απομακρυσμένες περιοχές, δωρεάν δερματολογικός έλεγχος), τον εργασιακό τομέα (ενημέρωση για θέματα ισότητας φύλων στο προσωπικό των υπηρεσιών της περιφέρειας) κ.ά.

Καταλήγοντας, αφού εκφράστηκε η επιθυμία για καθιέρωση των συναντήσεων αυτών τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και μάλιστα με διάθεση αποκέντρωσης, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων επικεντρωμένων αφενός σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αφετέρου στη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Τέλος, έντονη ήταν η επιθυμία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και για συνεργασία, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να επέλθει ένα ολοκληρωμένο και άρτιο αποτέλεσμα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου