ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. στις 6.9.2016

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές πράξεις της ΕΝ.Π.Ε.
για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016.

Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. κ. Χ. Κόκκινος θα ενημερώσει με έγγραφα του τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή και το Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.

Στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στις 6/9/16 ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έλεγχος οικονομικών πράξεων
για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016

Τα πέντε (5) μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα και έδωσαν το παρών:

●     ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος,

●     ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος,

●     ο Γραμματέας κ. Σπύρος Γαλιατσάτος

●     και τα μέλη κ. Βασίλης Ψαθάς και Πέτρος Φιλίππου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και συνέταξε έκθεση οικονομικής διαχείρισης, όπου διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές:

Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τις οικονομικές πράξεις για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016.

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., απέστειλε με έγγραφά του την Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016 προς ενημέρωση στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου