ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κ. Αγοραστός: Σε οικονομική ασφυξία οι Περιφέρειες, στο 1,84 δις ευρώ τα παρακρατηθέντα, δεν καλύπτονται ούτε οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες «Αδειάζουν» από εργαζόμενους, σταμάτησαν οι προκηρύξεις έργων.

Η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση θα έπρεπε να γίνεται στη βάση της παραγωγής, όχι στη βάση είσπραξης των φόρων.

 Σε οικονομική ασφυξία καταδικάζονται οι αιρετές Περιφέρειεςκαι πλέον είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν ν' ανταποκριθούν ακόμη και σε βασικές λειτουργίες τους καθώς λόγω της παρακράτησης των θεσμοθετημένων πόρων τους από το κεντρικό κράτος δεν καλύπτεται πλέον ούτε το 50% των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών τους.

«Δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το μήνυμα από τη μία έως την άλλη άκρη της ελληνικής επικράτειας. Το κεντρικό κράτος ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του αποδυναμώνοντας τις Περιφέρειες, που αποτελούν τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας καθώς και το στήριγμα της κοινωνίας σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο καλύπτοντας και τα κενά του κρατικού μηχανισμού»,τόνισε οΠρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστόςσε συνέντευξη τύπου σήμερα και πρόσθεσε:

«Οι αιρετές Περιφέρειες, ένας δυναμικός, αποτελεσματικός και πετυχημένος θεσμός,δοκιμάζονται καθημερινάλόγω της δραστικής περικοπής της χρηματοδότησης καθώς και της έλλειψης προσωπικού που τείνει να λάβει τραγικές διαστάσεις.

Θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να συντηρήσουμε τις 45 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα οδικού δικτύου που έχουν στην ευθύνη τους οι Περιφέρειες, να μην μπορούμε να καλύψουμε τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων και των περιφερειακών δρόμων, να υπάρχει αδυναμία για τη διενέργεια των πάσης φύσεως ελέγχων από τις υπηρεσίες των Περιφερειών».

Ο κ. Κ. Αγοραστός παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα από τα οποία:

-Από το 2011, όταν ξεκίνησε ο νέος θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, έως το 2017 σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού, θα έχουνπαρακρατηθεί από τις Περιφέρειες πόροι ύψους 1 δις 837 εκατομμυρίων ευρώαπό τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)- πρόκειται για την απόκλιση μεταξύ των αποδιδόμενων πόρων στις Περιφέρειες και των θεσμοθετημένων με βάση το Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (4,2% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»).

-Ειδικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017 προβλέπεται να είναιμειωμένο κατά 450 εκατ. ευρώτο αποδιδόμενο ποσό στις Περιφέρειες για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα έσοδα.

 Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος των ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε μεταξύ άλλων:

Παρακρατήθηκαν οι ΚΑΠ τριών χρόνων

 «Όλα αυτά τα χρόνια το κεντρικό κράτοςέχει παρακρατήσει  από τις Περιφέρειες τους ΚΑΠ τριών χρόνων. Με άλλα λόγια είναι σαντατρία από τα επτά χρόνια που θα συμπληρώσει το 2017 ο θεσμός, οι Περιφέρειες να μην έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο.Ήρθε η ώρα για όλους ν' αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώπιον της κοινωνίας.

Πως θα επιτευχθεί ανάπτυξη 2,7% αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας;

Πως θα επιτευχθεί ο - φιλόδοξος και αμφισβητούμενος από πολλούς διεθνείς οργανισμούς - στόχος της κυβέρνησης για αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 2,7% το 2017αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας, αν δεν υπάρξει παραγωγή στη χώρα;

Και πως θα αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας χωρίς αύξηση της χρηματοδότησης στο βασικό αναπτυξιακό βραχίονα που είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση;

Πως μπορεί η κυβέρνηση να επιτύχει ανάπτυξη μ' έναν υφεσιακό προϋπολογισμό;

Η υποστελέχωση ξεπερνά κάθε λογική

Η υποστελέχωση ξεκινά από το 18% με 19% στην Περιφέρεια Αττικήςκαι όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο,αυξάνεται στο 30% και το 40%,ενώ ειδικάστις νησιωτικές Περιφέρειες ξεπερνά κάθε λογική. Τοπρόβλημαείναιιδιαίτερα οξύ σε υπηρεσίες αιχμής, υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη.

Οι Περιφέρειες σηκώνουν σημαντικό κοινωνικό φορτίο

Όλα αυτά τα χρόνια οι Περιφέρειες στηρίζουν σταθερά και αποτελεσματικά τη δοκιμαζόμενη κοινωνία και καλύπτουν τα σημαντικά ελλείμματα του κεντρικού κράτους στην κοινωνική πολιτική.

Σταμάτησαν να δημοπρατούνται νέα έργα - Κίνδυνος για την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Το πρώτο πεντάμηνο του 2016 λόγω της απεργίας των μηχανικών δεν προχώρησαν νέα έργα καθώς έγιναν προκηρύξεις αλλά οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι. Από τον περασμένο Αύγουστο, τέθηκε σε ισχύ ο νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/16), αλλά καθώς δεν ήταν έτοιμο το παράγωγο δίκαιο (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) και τα υποδείγματα, έχουν σταματήσει οι προκηρύξεις νέων έργων. Επιπρόσθετα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ζητήματα σχετικά με τις απαλλοτριώσεις και την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμανα μην ξεκινούν νέα έργα, άρα να μην παροχετεύεται χρήμα στην πραγματική οικονομία, να μην στηρίζονται και δημιουργούνται θέσεις εργασίας καινα τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου του Ν+3 του 2017 για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Κι αυτό να δημιουργεί και πρόβλημα στους στόχους που έχει η χώρα, αλλά και στους στόχους που έχει κάθε Περιφέρεια, διότι εμείς ως Περιφέρειες είμαστε ο μοναδικός θεσμός και ο μοναδικός φορέας Αυτοδιοίκησης που έχει στοχοθεσία.

Η υποχρηματοδότηση υπονομεύει τη μεταρρύθμιση στον «Καλλικράτη»

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2017 υπονομεύει, αν δεν σηματοδοτεί το τέλος της,  τη μεταρρύθμιση στον «Καλλικράτη» γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση χωρίς επαρκείς πόρους και προσωπικό.

Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ενισχύουν τους αποτελεσματικούς θεσμούς

 Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει τα τελευταία έξι χρόνια, ότι διακατέχονται από υπερκομματικό πατριωτισμό, από συνεργατικό πνεύμα και τα αποτελέσματά τους  είναι απτά, μετρήσιμα και διαχέονται στην κοινωνία. Σε οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη χώρα τους δυνατούς θεσμούς τους ενισχύουν, γιατί παράγουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα, προστιθέμενη αξία.

Οι Περιφέρειες κατάφεραν με λίγα να κάνουν πολλά και όχι με πολλά λίγα. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε υγιείς. Και αναλάβαμε ευθύνες και αρμοδιότητες, χωρίς τους αναλογούντες πόρους.

Δεν είπαμε όχι. Δεν διακατεχόμαστε από τη φιλοσοφία της απειλητικής ετερότητας να βρίσκουμε εχθρούς για να θεμελιώνουμε την ύπαρξή μας, ούτε το να ηθικολογούμε πάνω στο κενό και να στρουθοκαμηλίζουμε μπροστά στην πραγματικότητα. Μπαίνουμε μπροστά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί αυτός είναι το μοναδικό μας μέλημα».

Διαπραγμάτευση για την παραγωγή, όχι για τους φόρους

H διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα για τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι σε λάθος βάση. Θα έπρεπε να είναι στη βάση της παραγωγής, όχι στη βάση είσπραξης των φόρων. Από το 2011 και μετά, ενώ μειώνεται η παραγωγή αυξάνονται οι φόροι. Άρα έχεις στραγγίσει την κοινωνία από φόρους, δε μπορείς να πας άλλο. Είναι λάθος, εμείς πρέπει να οδηγήσουμε τη διαπραγμάτευση στην παραγωγή.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου