Η ΕΝ.Π.Ε., διοργανώνει ημερίδες Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) στο πλαίσιο του έργου “Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, (ακρώνυμο STRATENERGY)” στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”.

Την Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διοργανώνει δύο ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (στελέχη δημόσιων φορέων) σε θέματα αποδοτικής χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτήρια. Στο πλαίσιο των ημερίδων αυτών θα πραγματοποιηθούν 4 θεματικές δράσεις, ενώ θα υπάρχει, παράλληλα με τη φυσική παρουσία και ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής ενδιαφερομένων από απομακρυσμένες περιοχές.

Στο Έργο STRATENERGY συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος και συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κρήτης οι Δήμοι Σάμου, Θήρας και Κω, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και φυσικά η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ενώ από Κυπριακής πλευράς συμμετέχει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) της Κύπρου καθώς και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ).

 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου