Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών του Γραφείου Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝ.Π.Ε. με την περιφερειακή σύμβουλο και Επίτιμο Μέλος της ΠΕΠΙΣ Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Παπαναστασίου.

Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Στερεάς Ελλάδας, η οποία έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2015, και οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διεξαγωγή της. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν γόνιμο έδαφος για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να εφαρμοστούν όσα συζητήθηκαν και να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ισότητας των φύλων.

Μία άλλη πηγή άντλησης ιδεών, όπως τονίστηκε, αποτελεί το πεδίο Καλές Πρακτικές που είναι αναρτημένο στους διαδικτυακούς χώρους του Τομέα Ισότητας, καθώς πολλές από αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για περαιτέρω δράσεις της ΠΕΠΙΣ, ενώ απαραίτητη κρίθηκε και η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε ζητήματα αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας