Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σύσκεψη των εκπροσώπων των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, με πρωτοβουλία της επικεφαλής του Γραφείου Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. κας Φωτεινής Βρύνα.

Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού κος Παύλος Τσότσος, από την ΠΕΠΙΣ Δυτικής Μακεδονίας, και η Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Δράμας Γεωργία Χειράκη, ως εκπρόσωπος της ΠΕΠΙΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν τρόπους ενεργοποίησης των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, σε συνεργασία πάντα με το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. και τη Γ.Γ.Ι.Φ. Επίσης, έγινε λόγος για συνεργασία με τα συμβουλευτικά κέντρα των περιφερειών, καθώς και για την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, προκειμένου να βρεθούν πόροι για περαιτέρω δράσεις σε θέματα ισότητας των φύλων. Υπήρξε δέσμευση για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, ενώ και η Γενική Γραμματέας δήλωσε τη στήριξή της σε κάθε μελλοντική δράση τους.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας