Το Γραφείο Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε ενημέρωση για το έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» από την Υπεύθυνη του Τομέα Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. κα Αικατερίνη Αναγνώστου και τα στελέχη του Γραφείου.

Όλες οι παρευρισκόμενες εξέθεσαν τις απόψεις τους και αποφασίστηκε να οργανωθούν πολλαπλές συναντήσεις με εκπροσώπους των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα συνεργασίας και εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων.

Στη συνάντηση υπήρξε επίσης ενημέρωση για το έργο «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές» από τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας