Την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2013 το Γραφείο Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποίησε συνάντηση στο χώρο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην οποία παρευρέθηκαν επίσης η κα Τζένη Φάκκα, περιφερειακή σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και τακτικό μέλος της Π.ΕΠ.ΙΣ. σε θέση εκπροσώπου του περιφερειακού συμβουλίου, και η κα Ειρήνη Μάρη, Υπεύθυνη του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η ενεργοποίηση των γυναικών και η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, τα εμπόδια που συναντούν από τη στιγμή που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, και συγκεκριμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ο τρόπος αντιμετώπισής τους σχολιάστηκαν εκτενώς στην εν λόγω συνάντηση, με κατακλείδα την περαιτέρω επικοινωνία των τριών φορέων -Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας- προκειμένου να διοργανωθεί ημερίδα προς όφελος και ενημέρωση των γυναικών της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας