Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες, στους οποίους υπάγονται οι 25 δήμοι της. Οι Π.Ε. ταυτίζονται γεωγραφικά με τους αντίστοιχους νομούς, εκτός από τον νομό Μαγνησίας, ο οποίος διοικητικά μοιράστηκε στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
  • Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
  • Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων
  • Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δημήτριος Κουρέτας Περιφερειάρχης Θεσσαλίας


Ιστοσελίδα Περιφέρειας

http://www.pthes.gov.gr 


Νέα Περιφέρειας