Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, με εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς.

Συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
  • Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
  • Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
  • Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας


Ιστοσελίδα Περιφέρειας

http://www.pkm.gov.gr 


Νέα Περιφέρειας

Σε διαδικασία ανάπτυξης

Σε διαδικασία ανάπτυξης