Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένη όλη το νομοθεσία και νομολογία για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά καιρούς.