Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr) και την φιλοξενία (webhosting) και τεχνική υποστήριξη (technicalsupport) αυτής.

Διαύγεια

31 Μαΐου 2024

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια