Ομιλίες κ. Ιωάννη Σγουρού στις ημερίδες ευαισθητοποίησης

  • Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού στην Ημερίδα με θέμα

                     «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Περιφέρειες»,

                                                Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012

(όπως αναγνώστηκε από την Υπεύθυνη του Τομέα Ισότητας στην ΕΝΠΕ κα Αναγνώστου, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής)

 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος πριν από δύο μήνες υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Δεσμευθήκαμε και οι δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας να υιοθετήσουμε πολιτικές και δράσεις με σκοπό την προαγωγή και την ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη της ισότητας των φύλων. Με τον Καλλικράτη έγινε το πρώτο βήμα, που ήταν η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας σε κάθε περιφέρεια. Με την υπογραφή της Χάρτας έγινε το δεύτερο βήμα. Τώρα μένει το τρίτο και το πιο ουσιαστικό: να αρχίσει η υλοποίηση αυτών των δράσεων. Ως χώρα και ως κοινωνία έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε για να κάνουμε πράξη την ουσιαστική ισότητα. Πρέπει να σχεδιάσουμε τις προοπτικές και τους τρόπους εφαρμογής των πολιτικών αυτών στην καθημερινή δράση μας.

Η ισότητα των φύλων, πέρα από συνταγματική και νομική υποχρέωση, αποτελεί κυρίως θεμελιώδες δικαίωμα και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Και στη χώρα μας πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να κάνουμε δεδομένο το αυτονόητο, ότι δηλαδή το φύλο δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα διάκρισης και ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων σε κάθε τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των πολιτών.

Η αντίληψη πως οι άντρες, ιδίως σε θέσεις ευθύνης, τα καταφέρνουν καλύτερα από τις γυναίκες είναι ρατσιστική. Είναι μια αντίληψη ξεπερασμένη και ανιστόρητη. Και η σημερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα το αποδεικνύει περίτρανα, αφού για πολλές δεκαετίες η αντρική παρουσία σε θέσεις ευθύνης ήταν κυρίαρχη.

Δεν αρκούν επίσης οι νομικές δεσμεύσεις και η θεσμική κατοχύρωση. Χρειάζεται να διαχυθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας η αντίληψη της ισότητας και της μη διάκρισης λόγω φύλου. Νομικοί κανόνες υπάρχουν. Πρέπει να τους κάνουμε κτήμα μας, καθημερινή πρακτική.

Η Χάρτα Ισότητας που η ΕΝΠΕ πρόσφατα υπέγραψε εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης, σε συνεργασία με πολλούς εταίρους και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κινείται προς την κατεύθυνση που μόλις ανέφερα, δηλαδή τη διάχυση στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της αυτοδιοίκησης, της αντίληψης αυτής. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι από τη φύση της ο θεσμός εκείνος που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και την καθημερινότητά του.

Εμείς, με την υπογραφή μας, δεσμευθήκαμε πως θα εκπληρώσουμε όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Χάρτα Ισότητας, θα προωθήσουμε τις αρχές και τις αξίες της και θα καταπολεμήσουμε στερεότυπα, παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες ετών. Αυτή μας τη βούληση επαναβεβαιώνει και η σημερινή μας παρουσία στην πρώτη ουσιαστική συζήτηση για την ισότητα των φύλων.

Τα συμπεράσματα από τη σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο και οδηγό προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για να λάβει σάρκα η βούλησή μας αυτή.

                                                Σας ευχαριστώ πολύ

 

 

  • Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού στην Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο»,

                                                      Βόλος, 1η Μαρτίου 2013

(όπως αναγνώστηκε από την Υπεύθυνη του Τομέα Ισότητας στην ΕΝΠΕ κα Αναγνώστου, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής)

 Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες καθώς και θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Προκειμένου να διασφαλισθεί αυτό το δικαίωμα δεν απαιτείται μόνον η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον πολιτιστικό και τον κοινωνικό.

Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, αφού έλαβε υπ' όψιν:

1)    Τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών του 1979

2)    Τη Διακήρυξη του Πεκίνου και το σχετικό Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών του 1995

3)    Τις Αποφάσεις της 23ης Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του 2000

4)    Τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5)    Τη Σύσταση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

6)    Την Οικουμενική Διακήρυξη της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών του 1998 για τις γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων

και επιθυμώντας να επισημάνει την 25η επέτειο της έναρξης Ισχύος, τον Σεπτέμβριο του 1981, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, κατάρτισε την παρούσα Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Προσκαλεί τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τις αρχές αυτής της Χάρτας και να υλοποιήσουν τις βασικότερες πολιτικές που διατυπώνονται σ' αυτήν.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός υπέγραψε τη Χάρτα και ανέλαβε δημόσια τη δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων τόσο σε κοινωνικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Είναι δε στη διάθεση, ως Περιφερειάρχης Αττικής, όλων όσοι χρειάζονται υλική και ηθική βοήθεια στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

                                           Ευχαριστώ πολύ

  

 

  • Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού στην Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο»,

                                                Ναύπλιο, 18 Απριλίου 2013

(όπως αναγνώστηκε από την Υπεύθυνη του Τομέα Ισότητας στην ΕΝΠΕ κα Αναγνώστου, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής)

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες, καθώς και θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση της γυναικείας χειραφέτησης δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από τον αγώνα για την ουσιαστική κατάκτηση της δημοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Το γυναικείο ζήτημα έχει από τη φύση του μια οικουμενική διάσταση που συνδέεται με τον οικουμενικό χαρακτήρα της ιδιότητας του πολίτη.

Οι αγώνες για δημοκρατία, ίση μεταχείριση και ανθρώπινα δικαιώματα απαξιώνονται πλήρως όταν επιλέγεται η βία και η ωμή επιβολή της δύναμης ως μέσα επίλυσης των διεθνών διαφορών και της προστασίας των δικαιωμάτων.

Οι γυναίκες έχουν βιώσει τη βία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και με τη συμβολική αλλά και με τη φυσική της διάσταση, γι' αυτόν το λόγο αρνούνται να συναινέσουν στη χρήση της για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιας παγκόσμιας κοινωνίας.

Τελικά, ύστερα από αγώνες ετών, το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, το οποίο εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1)    Τη Σύμβαση για την Eξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

2)    Τη Διακήρυξη του Πεκίνου

3)    Το Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών

4)    Τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5)    Τη Σύσταση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

κατάρτισε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και προσκαλεί τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές να  την υπογράψουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της υλοποιώντας τις βασικότερες πολιτικές που διατυπώνονται σε αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα υπεγράφη και από τους δεκατρείς (13) Περιφερειάρχες. Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Ιωάννης Σγουρός είναι ο πρώτος που υπέγραψε τη Χάρτα και ανέλαβε δημόσια τη δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων τόσο σε κοινωνικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Ως Περιφερειάρχης Αττικής προτίθεται να βοηθήσει υλικά και ηθικά όσους έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας. 

                                             Ευχαριστώ πολύ