Στις 12 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος