9ο Τακτικό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Δείτε ζωντανά

Εναλλακτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσω YouTube

Ημέρα 1

Ημέρα 2

Φωτογραφίες Συνεδρίου