Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κάπα Research ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διερευνήσουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.