Πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών είναι η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις αιρετές Περιφέρειες. Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα- αλλά όχι ικανό- βήμα για την ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής του Κράτους, για την αρχιτεκτονική του διοικητικού συστήματος σε νέα βάση λαμβάνοντας υπόψη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η σταδιακή κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να δρομολογηθεί στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μεταρρύθμισης στο διοικητικό σύστημα της χώρας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.pdf) Η Μελέτη-Πρόταση της ΕΝ.Π.Ε.[Μελέτη-Πρόταση της ΕΝΠΕ για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες]